menneskehandel

   en forestilling om menneskehandel.     

   Av og med Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad

Valgt det...

MENNESKEHANDEL


FN regner menneskehandel som verdens nest største illegale økonomi. Mindre en handel med våpen, men større en narkotikahandel.

Alle land i verden er berørt. 


I følge norske rapporter fra KOM*  og FAFO*  foregår det menneskehandel over hele Norge!


FN  har de siste årene antatt at det til enhver tid er 27 millioner mennesker som er fanget i moderne slaveri. Siste undersøkelser viser det er så mange som opp mot 45 millioner mennesker som er ofre for menneskehandel ( fra forskningsrapporten 2016 Global Slavery Index, som er utarbeidet av stiftelsen Walk Free Foundation). Stor andel er kvinner i prostitusjon. Stadig større andeler er barn. For å overleve har de måttet finne seg i vold, trusler, og ….å bli solgt.


Dette er menneskehandel (politidirektoratet)

Menneskehandel er at noen tvinger, utnytter eller forleder barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler, eller misbruk av personer i sårbare situasjoner med det formål å oppnå økonomisk profitt eller andre fordeler Menneskehandel er forbudt etter norsk lov og straffes med inntil seks års fengsel. I grove tilfeller inntil 10 års fengsel. Menneskehandel er også et internasjonalt problem, som blant andre FN, Interpol og Europol fokuserer på å bekjempe. 

Fra Store Norske Leksikon:


Loven

Menneskehandel er forbudt i henhold til straffelovens § 257 og 258.


Trafficking in human beings

Engelsk for menneskehandel


MENNESKEHANDEL:

-  er vår tids slaveri

-  rammer kvinner og barn hardest

-  er - i følge FN - den nest største illegale økonomi i verden,  etter handel med våpen.

-  Større enn narkotikahandel.

-  foregår utenfor vår egen stuedør

-  finnes over hele landet,  ikke bare i de store byene


Noen eksempler på menneskehandel

– —Utnyttelse i prostitusjon

– —Tvangsarbeide

– —Salg av kroppens organer

– —Salg av spedbarn

- Utnyttelse til surrogati

- Utnyttelse som hushjelp

– —Illegalt arbeide

– —Tvangsekteskap

– —Falsk adopsjon

—- Sexturisme og sexunderholdning

– Tigging (barn, elder og invalide plasseres på gatene)

– —Utnyttet til andre kriminelle aktiviteter* KOM - Koordinergsenheten for menneskehandel i Politidirektoratet   

* FAFO - Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon


Copyright @ All Rights Reserved