menneskehandel

MENNESKEHANDEL

 

FN regner menneskehandel som verdens nest største illegale økonomi. Mindre en handel med våpen, men større en narkotikahandel.

Alle land i verden er berørt.

 

I følge norske rapporter fra KOM* og FAFO* foregår det menneskehandel over hele Norge!

 

FN har de siste årene antatt at det til enhver tid er 27 millioner mennesker som er fanget i moderne slaveri. Siste undersøkelser viser det er så mange som opp mot 45 millioner mennesker som er ofre for menneskehandel ( fra forskningsrapporten 2016 Global Slavery Index, som er utarbeidet av stiftelsen Walk Free Foundation). Stor andel er kvinner i prostitusjon. Stadig større andeler er barn. For å overleve har de måttet finne seg i vold, trusler, og ….å bli solgt.

 

Dette er menneskehandel (politidirektoratet)

Menneskehandel er at noen tvinger, utnytter eller forleder barn, kvinner og menn til å utføre arbeid og tjenester ved bruk av vold, trusler, eller misbruk av personer i sårbare situasjoner med det formål å oppnå økonomisk profitt eller andre fordeler Menneskehandel er forbudt etter norsk lov og straffes med inntil seks års fengsel. I grove tilfeller inntil 10 års fengsel. Menneskehandel er også et internasjonalt problem, som blant andre FN, Interpol og Europol fokuserer på å bekjempe.

Fra Store Norske Leksikon:

 

Loven

Menneskehandel er forbudt i henhold til straffelovens § 257 og 258.

 

Trafficking in human beings

Engelsk for menneskehandel

 

MENNESKEHANDEL:

- er vår tids slaveri

- rammer kvinner og barn hardest

- er - i følge FN - den nest største illegale økonomi i verden, etter handel med våpen.

- Større enn narkotikahandel.

- foregår utenfor vår egen stuedør

- finnes over hele landet, ikke bare i de store byene

 

Noen eksempler på menneskehandel

– —Utnyttelse i prostitusjon

– —Tvangsarbeide

– —Salg av kroppens organer

– —Salg av spedbarn

- Utnyttelse til surrogati

- Utnyttelse som hushjelp

– —Illegalt arbeide

– —Tvangsekteskap

– —Falsk adopsjon

—- Sexturisme og sexunderholdning

– Tigging (barn, elder og invalide plasseres på gatene)

– —Utnyttet til andre kriminelle aktiviteter

 

 

* KOM - Koordinergsenheten for menneskehandel i Politidirektoratet

* FAFO - Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon

 

Copyright @ All Rights Reserved