Lenker til viktige rapporter

VIKTIGE RAPPORTER

 

RAPORT FRA KOORDINERINGSENHETEN FOR OFRE FOR MENNESKEHANDEL for 2015, gitt i juni 2016

KOM er en forkortelse for «Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel».

KOM er et av flere tiltak i myndighetenes arbeid mot menneskehandel og KOMs overordnede

funksjon er å være en pådriver for tverretatlig samarbeid.

 

KOM-rapporten 2015:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf

 

KOM-rapporten 2016:

https://www.politiet.no/globalassets/04-rad-og-forebygging/menneskehandel/kom-tilstandsrapport-2016.pdf

 

Regjeringens handlingplan mot menneskehandel:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel/id2522342/

 

 

Ikke våre barn, FAFO

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Ikke våre barn

 

fafo.no/.../nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/ikke-vare-barn

 

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Handlingsplan_mot_menneskehandel_2011-2014.pdf

 

 

http://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016-09

 

Copyright @ All Rights Reserved