Lenker til viktige rapporter

   en forestilling om menneskehandel.     

   Av og med Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad

Valgt det...

VIKTIGE RAPPORTER


RAPORT FRA KOORDINERINGSENHETEN FOR OFRE FOR MENNESKEHANDEL for 2015, gitt i juni 2016

KOM er en forkortelse for «Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel».

KOM er et av flere tiltak i myndighetenes arbeid mot menneskehandel og KOMs overordnede

funksjon er å være en pådriver for tverretatlig samarbeid.


KOM-rapporten 2015:

https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf


KOM-rapporten 2016:

https://www.politiet.no/globalassets/04-rad-og-forebygging/menneskehandel/kom-tilstandsrapport-2016.pdf


Regjeringens handlingplan mot menneskehandel:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-handlingsplan-mot-menneskehandel/id2522342/Ikke våre barn, FAFO

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge

Ikke våre barn


fafo.no/.../nb/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/ikke-vare-barn


https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Handlingsplan_mot_menneskehandel_2011-2014.pdfhttp://www.samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2016/2016-09


Copyright @ All Rights Reserved