Samarbeidspartnere

Vi takker

Norgesunionen av Soroptimister, som har  muliggjort produksjonen av denne forestillingen. Og tatt den under sine vinger i arbeidet med å få den ut til publikum.


Forestillingen er støttet av:

Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister