Samarbeidspartnere

   en forestilling om menneskehandel.     

   Av Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad

   Med Per jostein Aarsand /Astid Elise Sæterøy og Beathe Frostad

Valgt det...

Vi takker

Norgesunionen av Soroptimister, som har  muliggjort produksjonen av denne forestillingen. Og tatt den under sine vinger i arbeidet med å få den ut til publikum.


Forestillingen er støttet av:

Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister

Copyright @ All Rights Reserved