Samarbeidspartnere

   en forestilling om menneskehandel.     

   Av og med Astrid Elise Sæterøy og Beathe Frostad

Valgt det...

Vi takker

Norgesunionen av Soroptimister, som har  muliggjort produksjonen av denne forestillingen. Og tatt den under sine vinger i arbeidet med å få den ut til publikum.


Forestillingen er støttet av:

Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister

Copyright @ All Rights Reserved