Samarbeidspartnere

Vi takker

Norgesunionen av Soroptimister, som har muliggjort produksjonen av denne forestillingen. Og tatt den under sine vinger i arbeidet med å få den ut til publikum.

 

Forestillingen er støttet av:

Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister

 

 

 

 

Copyright @ All Rights Reserved