HVA KAN DU OG JEG GJØRE?

HVORDAN HJELPE OFRE FOR MENNESKEHANDEL?

 

Akutt:

Er en person i fare eller trenger beskyttelse bør politiet kontaktes på

telefon: 02800,

Akutt ring 112.

 

Kontakt ROSA for veiledning og/eller hjelp på deres nasjonale, døgnåpne linje 22 33 11 60

Rosa tilbyr bistand i hele Norge, 24 timer i døgnet, til personer utsatt for menneskehandel.

De tar imot henvendelser fra alle som kommer i kontakt med menneskehandel

– både konkrete saker og generelle spørsmål.

 

I det lange løp:

Engasjer deg i spørsmål rundt menneskehandel. Snakk om det rundt middagsbordet hjemme, i kantina på arbeidsplassen og i samlinger med familie og venner. På denne måten er du med på å bygge holdninger. Slik kan du gjøre spranget lenger for en som vurderer å kjøpe sex for første gang. En stor andel av de prostituerte er ofre for menneskehandel, og det er umulig å vite hvem. Smil ellers blir det verre er beskjeden de ofte får. Slik får kanskje naboen din kunnskap, som gjør at han kan varsle om han får mistanke om at malerselskapet han har valgt,  ikke jobber etter norsk regelverk eller til og med kanskje bruker slaver.


Engasjer deg i organisasjoner som jobber mot menneskehandel

Støtt kampanjer

Støtt prosjekter som gir levebrød for sårbare kvinner i fattige land.

Støtt prosjekter som gir utdanning til unge mennesker

Støtt prosjekter som utjevner fattigdom

 

Du kan gjøre noe med markedet:

Unngå å kjøp tjenester der det er stor sannsynlighet for at ofre for menneskehandel er involvert.

I tjenester fra bilvaskehall, hushjelp, oppusnings og byggebransjen og asfalt- /brosteinsleggere bør du være på vakt.