om forestillingen


Valgt det … er en ærlig og engasjerende forestilling om mennesker som handelsvare.  Forestillingen er basert på fakta og historier fra virkeligheten.


Skuespiller Astrid Elise Sæterøy og forteller Beathe Frostad har i samarbeid med regissør Aslak Moe og dramaturg Marianne Sævig, jobbet ut fra spørsmålet; Hva er et fritt valg? De har studert rettssaker, dommer, artikler, diskusjoner, bøker, dokumentarfilmer, spillefilmer. De snakket med ofre for menneskehandel, bistandsadvokater, statsadvokater, mennesker i hjelpeapparatet, krisesentre, Kirkens bymisjonen sitt senter for ofre for menneskehandel, traume psykolog, Kripos og var med Menneskehandelgruppen i Oslopolitiet ut på nattpatrulje.


Formen er fortellerteater, en direkte formidlingsform der de to utøverne veksler mellom å diskutere problemstillingen hva er et fritt valg og å skildre enkeltskjebner. Innimellom tegnes de større linjer for hvordan menneskehandel er mulig.


Vi har satt sammen en forestilling, som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» - med håp, lengsler og drømmer. Disse har vi vevd sammen med fakta om menneskehandel til prostitusjon i Norge i dag og hvordan det som skjer over hele landet hos oss - henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen ”vet” hva de går til, men var ikke forberedt på hva det innebar; «gjeld» til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.Medvirkende:

Med: Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand / Astrd Elise Sæterøy

Tekst:  Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy

Dramaturg: Marianne Sævig

Regikonsulent: Aslak Moe

Veiledning på manus: Aslak Moe


Faglig egnethet:

Forestillingen er aktuell i alle fag i den videregående skole der menneskerettigheter og demokratiforståelse skal debatteres. Den egner seg spesielt for programfagene: religion og etikk, politikk og menneskerettigheter, historie, samfunnsfag og rettslære. Samt helse og sosialfag.


Vi har fått tilbakemeldinger på at forestillingen fungerer som et viktig faglig innspill for


Studenter ved: 

politihøgskolen

sykepleierutdanningen

lærerutdanningen

psykologistudiet

sosiologi studiet

sosionomutdanningen

juss studiet (menneskerettigheter)


Ellers for politikere, vernepliktige soldater, ansatte i førstelinjetjenesten i kommuner, flyktningemottak, ansatte i rettsapparatet. Og som ledd i faglige seminarer og møter om menneskehandel.


Støttet av:

Justis- og beredskapsdepartementet og Norgesunionen av Soroptimister