Soroptimistene

SOROPTIMISTENE: http://www.soroptimistnorway.no/


Soroptimist International (SI) er en verdensomspennende organisasjon for yrkeskvinner med motto å være en global stemme for kvinner.

Soroptimister arbeider for å bedre livssituasjonen for kvinner og jenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Dette gjør de  først og fremst gjennom bevisstgjøring og prosjektarbeid.

Menneskerettigheter for alle, likestilling, myndiggjøring av kvinner og høy etisk standard er viktige elementer i arbeidet.


Forestillingen "Valgt det..." lot seg realisere gjennom et samarbeid mellom Norgesunionen av soroptimister og "De onde halvsøstrene".  Soroptimistene var og arrangør for urpremieren 27.09.16. på littraturhuset.


De arbeider for at forestillingen skal bli vist over hele landet. På deres hjemmeside kan man lese hvor i landet soroptimistklubber arrangerer forestillinger slik at pubkum får se denne fortellerteaterforestillingen om menneskehandel til prostitusjon.


De arrangerer også seminarer om temaet  og har siden 2006 hatt prosjekter i Moldova, Europas fattigste land. Formålet med prosjektet er å forebygge menneskehandel i Moldova.