anbefaling fra lærer VGS Kongsvinger

Anbefaling av teaterstykke.


Jeg var en av tilskuerne på forestillingen «Valgt det.. en forestilling om menneskehandel»  med ”De onde halvsøstrene friteater” som Kongsvinger Soroptimistklubb inviterte til i samarbeid med Politihøgskolen og sykepelerutdanningen i Kongsvinger i slutten av april. Sammen med kollegaer og venner som også jobber i skoleverket kom vi i prat etter forestillingen.


Vi var enige om at dette var en forestilling som ville være en «innertier» å vise på skoler. Spesielt på videregående skole der jeg underviser (Sentrum videregående). Har også tatt det opp med de som underviser i samfunnsfag og de sier temaet om menneskehandel og trafficking passer under området Kultur og samfunn (Det å leve sammen). Her behandles temaer som Kriminalitet og Fattigdom.


Samme tema var en del Operasjon dagsverk for en del år siden og at det engasjerte ungdommen den gang også. Den gang ble det vist en film og jeg husker mange elever og lærere ble overasket over at det fantes og hvor omfattende det var. Det å se hvordan jevngamle ungdommer i andre land har det og hvilke problemer de har å hanskes med setter i gang mange tanker hos ungdom. Empati i forhold til andre ungdommer i andre land og de vi ser i Norge som er en del av problematikken. Det kan også være en vekker i forhold til at vi ser at vi er heldige som ikke er en del av dette og at vi blir mer fornøyd med egne liv.


Skuespillerne med sine argumenter for å gjøre det eller det (for eller imot) i de ulike valgsituasjonene, klarer å skape en veldig god forståelse hos tilskuerne for at ting ikke er så enkelt som det kan se ut som for de som er rammet. Det er lett for «sårbare mennesker» å ta feil valg. Som lærer opplever jeg i hverdagen mange «sårbare elever» som ved å se forestillingen kanskje får øynene opp i forhold til valg de må gjøre seinere i livet.


Det å se en teaterforestilling på denne måten vill gjøre fagstoffet mye mer levende enn om man bare ser en film eller leser/diskuterer rundt tematikken. Diskusjonen i etterkant av forestillingen var også veldig fin og vil engasjere elever. Jeg tror elevene ville stille enda flere spørsmål enn det vi eldre gjorde….

Det å kunne vise en så engasjerende og flott forestilling vil være veldig nyttig for både elever og lærere. Derfor håper jeg flest mulig får muligheten til det. Takk for en lærerik, tankevekkende og flott opplevelse.


Med vennlig hilsen


Olav Linstad

Lærer Kongsvinger VGS