Artikkel fra Thor Heyerdal Videregående skole sin nettside

ETTER FORESTILLING PÅ THOR HEYERDAL VG. SKOLE I LARVIK:

journalist: Stine Indahl


STERKE FORTELLINGER OM MENNESKEHANDEL

Ga elevene innblikk i en virkelighet fylt av fattigdom, trusler, overgrep og lengsler etter et bedre liv.


– Det er overveldende! Når en ser filmer og serier om slike temaer, er det lett å tenke at «jeg er glad det ikke er sånn i virkeligheten». Men så er det sånn det er likevel. Det er skremmende, sier Hedvig Anvik i 2STBØ.

Torsdag besøkte skuespillerne Beathe Frostad og Astrid Elise Sæterøy THVS med sin forestilling «Valgt det – et fortellerteater om menneskehandel». Skuespillerne spør seg «Hva er et fritt valg?» og har ut ifra det satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker med håp og drømmer. Alt basert på rapporter, intervjuer, rettsprotokoller og samtaler med blant annet politiet, krisesenter, advokater og ikke minst ofre for menneskehandel.


– Det å høre virkelige historier framført på denne måten gjør mer inntrykk og fester seg på en annen måte enn når en bare leser om det. Jeg var ikke klar over at menneskehandel så stort – faktisk enda større enn narkotika, sier Ariel Lohne i 2STAØ.


To sider

Ariel og Hedvig er ikke i tvil om at måten forestillingen var bygd opp som en diskusjon der ulike argumenter ble grundig debattert, fenget sosiologielevene. For spørsmålet er: Vet disse menneskene egentlig hva de går til og har de et reelt valg?


– Det var veldig bra at skuespillerne diskuterte med hverandre og hele tiden kom med motargumenter. Mange er nok ganske sikre i sin oppfatning og da er det alltid fint å se ting fra to sider, sier Ariel.


Menneskeliggjøring

I forestillingen veves jentenes historier sammen med fakta om menneskehandel og prostitusjon, og hvordan det som skjer over hele landet henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv.

– I sosiologitimene har jobbet med nettverkene bak narkotika- og våpenindustrien, menneskesmugling og sex trafficking og koblet det opp mot menneskelige valg. Det handler om å menneskeliggjøre statistikken og forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør i grupper. Kanskje har en ikke så mye valg når en er en familie på flukt, sier lærer Tonje Bergersen.


Vanskelig å forstå

Også avdelingsleder for språk, samfunnsfag og økonomi Rune Ludvik Eriksen mener skuespillet var relevant både for sosiologiklassen og elevene som går politikk og menneskerettigheter Vg3.

– I disse fagene analyserer man menneskers situasjon enten opp imot andre mennesker eller opp imot det politiske systemet. Skuespillerne gjorde fagstoffet levende ved å fortelle autentiske historier. Omfanget av menneskehandel i verden er så omfattende at det er vanskelig å forstå og er en del av et skjult økonomisk system som er viktig å kjenne til, sier Eriksen.


Snakke om temaet

Elevene selv er glade for muligheten til å få mer kunnskap om både systemet bak menneskehandelen og ikke minst ofrenes historier.

– Skuespillet var veldig lærerikt. Jo mer kunnskap om temaet, jo bedre. Det er skremmende hvor mange som er involvert i menneskehandel. Det vi kan gjøre, er iallfall å snakke om at det skjer, avslutter Hedvig Anvik og Ariel Lohne.