Lenker

LENKER:


http://www.globalslaveryindex.org/


https://www.politi.no/strategier_og_analyser/strategier_og_tiltak/Tema_18.xml


http://www.rosa-help.no/menneskehandel.html


http://portretter.no/_kvinnerirosa/seksjon.html?tid=54577&strukt_tid=54576


http://www.bymisjon.no/nadheim/


http://snl.no/menneskehandel


http://www.fokuskvinner.no/Nyheter/2012/Hva-er-Palermoprotokollen/


http://www.ung.no/mhandel/


http://www.soroptimistnorway.no/


http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/kriminalitetsbekjempelse/menneskehandel.html?id=1268


https://www.politi.no/vedlegg/lokale_vedlegg/politidirektoratet/Vedlegg_3727.pdf


https://www.politi.no/vedlegg/rapport/Vedlegg_40.pdf


http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Ikke-vare-barn-likevel-285928b.html


http://www.aftenposten.no/norge/--Jeg-var-offer-for-menneskehandel-84273b.html


https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskehandel


https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/JD/Vedlegg/Handlingsplaner/Handlingsplan_mot_menneskehandel_2011-2014.pdf


https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/horinger/2005-07-01-udi/2005-07-04V07-UDI/


www.anti-trafficking.no


www.salvationarmy.org/ihq/antitrafficking